Dissabte 13 abril 2024

Activitats Prelaborals

Activitats

L’ocupació és una eina terapèutica sense finalitat comercial ni productiva que permet a les persones sentir-se actives física i mentalment, socialment útils i valorades, personalment satisfetes i auto-realitzades. Les persones experimenten diferents oficis, adquireixin nous coneixements i competències, i se n’adonen de l’assoliment d’un resultat o producte material, evitant sempre que sigui possible, les simples ocupacions rutinàries o estèrils.

Manipulat

Fem productes per a empreses a través del muntatge de diferents peces per a formar el producte final. Són tasques d’embossar, ensobrar, embalatge, etiquetatge, encolat i muntatge de caixes, retractilar i plastificar.

Artesania

Al taller elaborem el nostre producte artesanal (veure catàleg). Aquesta ocupació ens permet desenvolupar la creativitat alhora que aprenem diferents tècniques artesanals, a utilitzar diferents eines, exercitem la motricitat fina,  gaudim amb el resultat del nostre esforç i rebem el reconeixement social per la bona feina feta.

Parada

És un dels aparadors del producte artesanal del taller. Es posa setmanalment al Mercat Central de Sabadell i participem en Fires i esdeveniments especials de la ciutat.

Cafeteria

Tenim cafeteria per a ús intern del taller. Fem esmorzars diaris, esmorzars especials d’aniversari i càterings per a esdeveniments de l’entitat.

Hort - Jardineria

Tenim tres horts, un a terra i dos a taules de cultiu. Es planten diferents verdures i hortalisses.

A la zona de jardí tenim diferents parterres amb plantes florals i aromàtiques.

Decoració

El taller decora els espais comuns en ocasió dels canvis d’estació i les festes que celebrem com la tardor i la castanyada, l’hivern i el Nadal i carnestoltes, la primavera i sant Jordi, i l’estiu i els viatges.

Butlletí

És la revista del taller. Setmanalment ens reunim i busquem, decidim i escrivim les notícies més importants que han succeït al taller, a l’entitat i al sector de la discapacitat, i trimestralment portem a imprimir el butlletí i el repartim a cada company del taller.

Reciclatge

Des del taller volem sensibilitzar les persones per mantenir el nostre planeta més net, generar comportaments responsables i respectuosos, i practicar bons hàbits en el reciclatge, la reducció de plàstic i l’estalvi de paper.

Manteniment

Fem brigades de manteniment per a que el mobiliari, les instal·lacions i les eines del taller funcionin correctament a través de petites reparacions.

Suport administratiu

Fem suport a tasques d’oficina amb el servei de fotocòpies, plastificació, enquadernació, classificació i repartiment de documentació. Preparació de llistes de menjador o altres.

Neteja

El taller fomenta els hàbits de neteja i ordre en acabar les activitats, netejar les eines i guardar-les correctament i mantenir els espais de treball nets i ordenats.