Dimecres 29 maig 2024

Qué fem?

Qué fem?

Atenció i activitats per el desenvolupament a l'àmbit laboral

El Centre Ocupacional és un servei social d’atenció diürna que atén a persones majors d’edat, de la comarca del Vallès Occidental i amb discapacitat intel·lectual, dependència i dificultats d’inserció sociolaboral, reconegudes pels equips de valoració de la Generalitat de Catalunya.

L’activitat del centre és una preparació i una alternativa a la incorporació al sistema de treball, i la relació entre la persona usuària i el centre és assistencial i no laboral.

Línies de treball

A. Millorar la qualitat de vida i el benestar de les persones.
  1. Mantenir els hàbits d’autonomia personal i social
  2. Promoure hàbits de vida saludable
  3. Realitzar activitats esportives, formatives i socials
B. Promoure la inserció sociolaboral de les persones.
  1. Desenvolupar bons hàbits de treball
  2. Crear ambients de treball favorables i adaptats a les necessitats
  3. Oferir ocupacions reals i significatives adequades a les capacitats
  4. Elaborar productes materials amb qualitat
  5. Experimentar diferents fases del procés de realització del producte.
C. Generar espais d’inclusió a la comunitat per a les persones. Mostrar l’activitat del centre a les xarxes socials i espais comunitaris.
  1. Col·laborar amb altres organismes i entitats socials
  2. Utilitzar recursos comunitaris en la realització d’activitats