El responsable d’aquesta web considera com un objectiu bàsic garantir la privadesa i la confidencialitat de les dades de caràcter personal dels seus usuaris i de tots els qui es relacionen amb aquesta web i, per aquest motiu, manifesta el màxim compromís de compliment de l’actual Llei Orgànica de Protecció de Dades (LOPD) i el Reglament (UE) 2016/679 relatiu a la protecció de persones físiques pel que fa a la protecció i lliure circulació de dades personals (RGPD). Per tant, en la clàusula present es facilita la informació sobre l’ús que farà la societat de les vostres dades personals.

  1. Responsable del tractament

Associació Prolaboral Xalest és el responsable del tractament de les dades de caràcter personal que es tractin per mitjà d’aquesta pàgina web i els seus subdominis, en els formularis situats en aquests (el ‘lloc web’). Podeu consultar la informació relativa a l’Associació Prolaboral Xalest. visitant l’avís legal que apareix al peu de la pàgina principal.

  1. Descripció dels tractaments

A continuació us informem dels tractaments fets per l’Associació Prolaboral Xalest en relació amb les dades que l’usuari faciliti en algun dels formularis del lloc web.

Per a cadascun especifiquem: la finalitat i la base jurídica del tractament, el termini durant el qual conservarem les vostres dades i, si escau, la possible comunicació de dades a tercers.

A. Serveis oferts en el lloc web.

Tractament de les dades amb la finalitat de gestionar els usuaris del lloc web i també per a gestionar, desenvolupar i executar la compra-venda dels productes que s’hi ofereixen, inclosos serveis associats com ara la gestió del cobrament o l’enviament dels productes adquirits.

Gestió de la relació contractual

Mentre es mantingui la relació contractual i, en qualsevol cas, en compliment de terminis legals de prescripció aplicables.

No se cediran les vostres dades personals a cap tercer, llevat de les assenyalades en l’últim paràgraf d’aquest apartat i a: (1) les entitats bancàries que indiqueu, per realitzar la corresponent domiciliació bancària; (2) prestadors de serveis de les comunicacions, per a possibilitar la prestació del servei.

B. Consultes i reclamacions d’usuaris no registrats:

Tractament de dades amb la finalitat d’atendre la sol·licitud i seguiment de qualsevol qüestió, dubte, queixa o reclamació que ens pugui presentar qualsevol altre usuari que no sigui subscriptor (adherit, col·laborador, estudiant, associat) o client registrat per beneficiar-se de la resta dels serveis del lloc web.

Consentiment: tot marcant la casella que hi ha en el formulari de contacte.

Fins a la resolució completa de la qüestió, dubte, queixa o reclamació. 

No se cediran les vostres dades personals a cap tercer, llevat de les assenyalades en l’últim paràgraf d’aquest apartat i a: (1) si escau, qualsevol entitat o organització que pogués resultar d’interès per a la resolució de la consulta o reclamació, sempre que sigui estrictament necessari; (2) prestadors de serveis de les comunicacions, per a possibilitar la prestació del servei.

C. Tramesa de comunicacions promocionals de l’associació.

Amb els objectius següents (segons el cas):

Consentiment: tot marcant la casella que figura en el formulari corresponent.

Fins que no revoqueu el consentiment.

No se cediran les vostres dades personals a cap tercer, llevat de les assenyalades en l’últim paràgraf d’aquest apartat i a prestadors de serveis de les comunicacions, per possibilitar la prestació del servei.

Us informem, així mateix, que aquest lloc web utilitza ‘galetes’ pròpies i de tercers que poden obtenir dades no identificatives, com ara la vostra adreça IP o informació de les pàgines visitades dins aquest lloc web. Podeu obtenir més informació sobre les galetes, els tipus i les indicacions per a desactivar-les o eliminar-les visitant la nostra ‘Política de cookies’.

No es preveuen transferències internacionals. Si escau, tan sols se’n podran fer de les vostres dades personals a prestadors de serveis de la societat. Aquests prestadors poden ser situats en estats fora de l’Espai Econòmic Europeu. Quan no s’hagi declarat que compten amb un nivell de protecció equivalent a l’europeu, la societat adoptarà les corresponents clàusules contractuals tipus o exigirà l’adhesió al Privacy Shield.

L’usuari garanteix que les dades aportades són veritables, exactes, completes i actualitzades i és responsable de qualsevol dany o perjudici, directe o indirecte, que pogués esdevenir-se a conseqüència de l’incompliment de tal obligació.

Els espais remarcats amb asterisc en cadascun dels formularis són obligatoris, de manera que la negativa a subministrar-los implicarà la impossibilitat de dur a terme la prestació dels serveis contractats.

Us informem que no cedim les vostres dades personals a tercers tret de quan hi hagi una obligació legal (hisenda pública, jutjats i tribunals, forces i cossos de seguretat…) o bé ho indiquem expressament en la descripció inclosa en aquest apartat. D’una altra banda, podran tenir accés a les vostres dades personals els encarregats del tractament de l’Associació Prolaboral Xalest, és a dir, els prestadors de serveis que hi hagin d’accedir per al desenvolupament de les seves funcions.

  1. Drets que podeu exercir en relació amb les vostres dades personals

En qualsevol moment, i de manera gratuïta, podeu exercir els drets següents:

Podreu exercir aquests drets mitjançant un escrit a l’adreça següent: carrer de Ferlandina, 43; codi postal: 08001; localitat: Barcelona; província: Barcelona. O bé a la següent adreça de correu electrònic: info@prolaboralxalest.cat,
informant-nos del dret que desitgeu exercir i incloent-hi les vostres dades identificatives.

  1. Mesures de seguretat

l’Associació Prolaboral Xalest ha aplicat i manté els nivells de seguretat exigits pel RGPD per a protegir les dades de caràcter personal dels usuaris enfront de pèrdues fortuïtes i d’accessos, tractaments o revelacions no autoritzats, tenint en compte l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscs a què són exposades. No obstant això, la transmissió d’informació per mitjà d’internet no és totalment segura; per això, i malgrat que l’Associació Prolaboral Xalest fa el màxim esforç per a protegir les dades dels usuaris, no pot garantir-ne la seguretat durant el trànsit fins al lloc web. Per tant, tota la informació que faciliteu s’enviarà a compte i risc vostre. Una vegada rebudes les vostres dades, l’Associació Prolaboral Xalest utilitzarà procediments i funcions de seguretat rigorosos per impedir-hi qualsevol accés no autoritzat. 

  1. Actualització d’aquesta política de privadesa

l’Associació Prolaboral Xalest es reserva el dret de modificar de manera unilateral aquesta política de privadesa, a conseqüència, entre més circumstàncies, de: (1) canvis en el lloc web; (2) modificacions en els tractaments o finalitats de dades personals; (3) modificacions o novetats legislatives; i (4) l’establiment de nous criteris per part de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades o qualsevol altra autoritat sobre la matèria.

Per això, l’Associació Prolaboral Xalest recomana a l’usuari que llegeixi detingudament la política de privadesa vigent en el moment en què accedeixi al lloc web i, en tot cas, abans de registrar-se, subscriure’s o comprar cap producte per mitjà d’aquest lloc web.