Dissabte 13 abril 2024

Missió, Visió i Valors

QUI SOM

L’Entitat té com a objectiu la creació de recursos i serveis per donar suport i acompanyar la persona adulta amb discapacitat intel·lectual i la seva família al llarg del seu cicle vital.

Missió

Millorar la qualitat de vida de les persones adultes amb discapacitat intel·lectual afavorint la seva inserció sociolaboral, el seu benestar, drets i interessos.

Visió

Construir una societat més inclusiva, accessible i respectuosa amb les persones amb diversitat funcional.

Valors

Objectius

El taller proporciona una atenció integral especialitzada, centrada a la persona, i utilitza la teràpia ocupacional com a eina habilitadora per assolir, millorar o mantenir la màxima inclusió sociolaboral i afavorir experiències enriquidores i projectes vitals satisfactoris.