Dimecres 29 maig 2024

Organització

QUI SOM

Entitat

Està constituïda per la forma jurídica d’Associació i està inscrita en el registre d’Associacions de la Generalitat de Catalunya, al registre d’Associacions de l’Ajuntament de Sabadell i al Registre d’Entitats, Serveis i Establiments de la Generalitat de Catalunya.

QUI SOM

Junta directiva

Com a òrgan de govern, administració i representació li correspon definir els plans anuals i els pressupostos a més d’aprovar els projectes, les principals activitats i supervisar la gestió econòmica de l’Associació.

President d’honor: Antoni Hernández Grau
President:  Ramón Serra Gonzalez
Vicepresidenta: Ana López Jiménez
Secretari: Xavier Bayona López
Tresorer: José Ángel Fernández Fernández
Vocals: Virtudes Perea Medina, Manuela Fernández Sánchez, Juani Cordobés Millán, Pepita Barrull Lladó, José Duro Rodado, Maria Rosario Fernández de Jesús.

QUI SOM

Consell de participació

És l’òrgan de participació i espai d’informació, consulta i debat del centre, com a establiment de serveis socials. Està constituït pels representants de les persones usuàries, de les famílies i de les persones treballadores del centre juntament amb els representants de l’Entitat titular i de l’administració local i autonòmica.  

QUI SOM

Equip

PROLABORAL XALEST té un equip de professionals compromesos i implicats amb l’objectiu de millorar el benestar i les oportunitats de les persones amb discapacitat intel·lectual.

El centre garanteix l’atenció psicològica, social i personal de les persones usuàries i l’acompanyament a les famílies al llarg del cicle vital.