Servei de Teràpia Ocupacional

Qué fem?

Alternativa per a persones que no poden incorporarse a l' entorn laboral ordinari

Servei adreçat a facilitar a les persones amb discapacitat intel·lectual severa, moderada o lleugera i baixa capacitat productiva, una atenció diürna, integral i habilitadora, a fi de que puguin assolir, dins les seves possibilitats i amb els suports necessaris, la màxima autonomia personal, inclusió social i qualitat de vida, a través de l’ocupació terapèutica.                      És l’alternativa a la integració de les persones que no poden incorporar-se al sistema de treball ordinari per no poder assolir un nivell de productivitat suficient.